Menu
Strefa rodziców
Wprowadź dane, aby zobaczyć zdjęcia.
Wydarzenia i aktualności
Słowo bł. Edmunda....

Niech święte życie serca Waszego

świeci w całem domowem życiu

Waszym, niech wypełnianie

obowiązków, miłosierne uczynki,

cierpliwość, miłość siostrzana 

i miłość ku bliźnim, staną się 

ciągłą modlitwą i nabożeństwem